ติดต่อหยดทอง

ให้หยดทองแมนช่วยให้เมนูอาหาร
ของคุณ “อร่อยอร่าม”มากยิ่งขึ้น

คุณเป็น:
ร้านค้า
บุคคลทั่วไป
ชื่อ - นามสกุล:
หมายเลขโทรศัพท์:
ที่อยู่:
อีเมล:
คำแนะนำ:
กดยืนยัน

เพราะเราเชื่อว่าหากปราศจากน้ำปลาแล้ว
อาหารไทยไม่อาจถูกเรียกว่าอาหารไทย
ได้อย่างเต็มปาก

อีกหนึ่งรสชาติคู่ครัวไทยที่ขาดเสียไม่ได้ในการทำอาหาร นั่นคือ 'น้ำปลา'
ที่เติมรสชาติและความกลมกล่อมให้กับเมนูแสนอร่อย แต่เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า
น้ำปลาที่ใช้อยู่...ใช่น้ำปลาที่ดีพอสำหรับคุณแล้วหรือยัง!?

เพราะเราเชื่อว่า
หากปราศจากน้ำปลาแล้ว
อาหารไทยไม่อาจถูกเรียก
ว่าอาหารไทยได้อย่างเต็มปาก

อีกหนึ่งรสชาติคู่ครัวไทยที่ขาดเสียไม่ได้
ในการทำอาหาร นั่นคือ 'น้ำปลา'
ที่เติมรสชาติและความกลมกล่อมให้กับเมนู
แสนอร่อย แต่เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า
น้ำปลาที่ใช้อยู่...
ใช่น้ำปลาที่ดีพอสำหรับคุณแล้วหรือยัง!?

จากปลากะตักคุณภาพสูง นำมาหมักบ่มในถังไม้ชั้นดี ด้วยกระบวนการที่ทันสมัยและ
ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต จนได้มาเป็น 'น้ำปลาแท้ชินสุ–หยดทอง' น้ำปลาดี
เกรดพรีเมี่ยมที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล และผ่านการพาสเจอร์ไรซ์
ถึง 2 ครั้งจนมีสีทองอร่ามไม่เข้มดำ กลิ่นหอมไม่ฉุนคาว รสกลมกล่อมไม่เค็มโดด
ในราคาที่ทุกคนสัมผัสได้ ไม่ว่าจะใช้เองในครัวเรือนหรือใช้ในธุรกิจร้านอาหาร

จากปลากะตักคุณภาพสูง นำมาหมักบ่มในถังไม้ชั้นดี
ด้วยกระบวนการที่ทันสมัยและใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต
จนได้มาเป็น 'น้ำปลาแท้ชินสุ–หยดทอง' น้ำปลาดีเกรดพรีเมี่ยม
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล และผ่านการ
พาสเจอร์ไรซ์ถึง 2 ครั้งจนมีสีทองอร่ามไม่เข้มดำ
กลิ่นหอมไม่ฉุนคาว รสกลมกล่อมไม่เค็มโดด ในราคาที่ทุกคนสัมผัสได้
ไม่ว่าจะใช้เองในครัวเรือนหรือใช้ในธุรกิจร้านอาหาร

เราเชื่อว่าการรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนไทย
เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสรสชาติน้ำปลาแท้ที่เหมาะกับอาหารไทยอย่างแท้จริง เราจึงตั้งใจเข้าไป
แนะนำน้ำปลาแท้หยดทองให้กับร้านที่คุณชื่นชอบ  จนภายในไม่ถึงหนึ่งเดือน
น้ำปลาแท้หยดทองก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้ค้าและร้านอาหารหลายพันราย
ซึ่งตรงกับผลสำรวจความคิดเห็นของคนไทยที่ได้ลองชิม และพบว่ากว่า
95% ล้วนแต่ชื่นชอบในรสชาติที่กลมกล่อมและกลิ่นหอมที่ไม่เหมือนใคร

จำนวนร้านอาหารที่ใช้น้ำปลาหยดทองตอนนี้

จำนวนวันตั้งแต่ร้านแรก

จำนวนร้านอาหารที่ใช้น้ำปลาหยดทองตอนนี้

จำนวนวันตั้งแต่ร้านแรก

เราเชื่อว่าการรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ประจำวันของคนไทย เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสรสชาติน้ำปลาแท้
ที่เหมาะกับอาหารไทยอย่างแท้จริง เราจึงตั้งใจเข้าไปแนะนำ
น้ำปลาแท้หยดทองให้กับร้านที่คุณชื่นชอบ  จนภายในไม่ถึง
หนึ่งเดือนน้ำปลาแท้หยดทองก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้ค้า
และร้านอาหารหลายพันราย ซึ่งตรงกับผลสำรวจความคิดเห็น
ของคนไทยที่ได้ลองชิม และพบว่ากว่า 95% ล้วนแต่ชื่นชอบใน
รสชาติที่กลมกล่อมและกลิ่นหอมที่ไม่เเหมือนใคร

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม
มีข้อเสนอแนะหรือต้องการพิสูจน์
ความกลมกล่อมของน้ำปลาแท้หยดทอง
คุณก็สามารถกรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ
หรือติดตามเวปนี้ ที่จะมีข้อมูลใหม่ๆ
มานำเสนอในโอกาสต่อไปเร็วๆนี้

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม มีข้อเสนอแนะ
หรือต้องการพิสูจน์ความกลมกล่อม
ของน้ำปลาแท้หยดทอง คุณก็สามารถ
กรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ หรือ
ติดตามเวปนี้ ที่จะมีข้อมูลใหม่ๆมา
นำเสนอในโอกาสต่อไปเร็วๆนี้